Ledaransvar för digital arbetsplats

Måndag, 4:e november 2019

Vi breddar vår kundkrets inom digital arbetsplats ytterligare. Den här gången har vi fått det fina förtroendet från ytterligare en av våra svenska myndigheter inom finanssektorn att leda arbetet inom digital arbetsplats.