Skype for Business-expert på myndighet

Fredag, 14:e september 2018

I samarbete med vår partner Crayon har vi fått uppdraget att bistå med en Skype for Business-expert hos en myndighet i södra Sverige.