IT-säkerhet

Affärsområden

Moderna säkerhetslösningar är lika mycket en väg till att frigöra möjligheter som att inskränka dem. Väl utformade system och rutiner kring IT-säkerhet är verktyg som skyddar känslig information samtidigt som den stärker verksamheten genom att rätt personer får tillgång till rätt och relevant information vid rätt tidpunkt. Det kan vara en lika viktigt del av säkerhetslösningen att förhindra att data lagras på fel ställen eller av fel personer som att förhindra intrång och missbruk av information.

Att förstå affärs- och funktionsbehov och att kunna anpassa nivån på säkerhetslösningar efter dessa är centralt för den som vill lyckas i sitt säkerhetsarbete. En säkerhetsexpert från Relevo kan hjälpa din organisation med uppgifter som att bedöma hotbilden, hantera sannolikheter för att utsättas för skada samt att avväga kostnader för motmedel mot värdet av det som skyddas.

På Relevo är vi vana att bygga säkerhetslösningar som effektiviserar arbetet, ökar användarvänligheten och hjälper organisationen att utföra sina primära funktioner istället för motsatsen.  Vi är extra stolta över att ha fått förmånen och förtroendet att utveckla säkra infrastrukturlösningar för några av de mest säkerhetsmedvetna kunderna i landet, som ledande banker, finansinstitutioner och myndigheter. Våra konsulter har också bedrivit utbildning på området för ordnings- och försvarsmyndigheter.

Våra experter verkligen älskar det här området. Det smittar av sig och vi tror att just vår förmåga att lyfta fram de konstruktiva aspekterna och skapa en positiv anda i säkerhetsarbetet är en bidragande orsak till att vi upprepat får möjligheten att hjälpa några av de mest krävande kunderna på det här området.


Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer!