IT-infrastruktur

Affärsområden

Vi brinner för området IT infrastruktur som vi ser som ett dynamiskt fält där organisationer med rätt kunskap om tillgängliga tekniker och metoder verkligen kan stärka sin effektivitet och ge verksamheteten utrymme och verktyg att fokusera på sin affär eller funktion.

 Just förmågan att balansera beprövad erfarenhet och nytänkande i överlägsna lösningar är vad som ofta nämns som skäl bakom valet av experter från Relevo.

 Våra konsulter är inte i första hand missionärer. Vi vet visserligen vad du bör tänka på och vilka val som behöver göras – och vi berättar gärna om det på ett sätt som gör informationen tillgänglig för kunden – men vi står också normalt vid kundens sida genom hela införandet av nya infrastrukturlösningar och genomförandet av långsiktiga förändringar.

 Att verkligen skapa kundnytta genom färdiga funktionsleveranser är vad som driver våra experter!

DATACENTER

Från vårt arbete med att strategiskt driva utveckling av kunders IT-miljöer har vi erfarenhet av miljöer i och kring datacenter. Något som vi definierar från det fysiska lagret till grundläggande infrastrukturtjänster.

 I detta område har vi bland annat djup kunskap och lång erfarenhet inom

 • Design, arkitektur, migrering, konsolidering och integration av katalogtjänster som Active Directory och AD Azure.
 • Flytta och omstrukturera datacenters. Till moln, tjänsteleverantörer eller nya egna datacenters.
 • Vi stöttar både tekniskt och i ledande positioner vid flytt eller återtagning av outsourcingaffärer.
 • Design och arkitektur för virtualiseringsmiljöer som VMVare och Hyper-V.
 • Design och arkitektur av PKI.
 • Rådgivning och arkitektur för MFA-lösningar, Modern authentication och SSO.
 • Design, arkitektur, rådgivning och implementation av Hybrid Cloud-lösningar.
 • Design, arkitektur, rådgivning och implementation av Cloud Services.
 • Backup och arkiveringslösningar

 APPLIKATIONER OCH DATABASER

Vi har lång erfarenhet av de flesta databaser och storskaliga applikationslösningar. Våra experter hjälper er gärna till rätt val för maximal säkerhet och prestanda grundat på behoven i din organisation.

 I detta område har vi bland annat djup kunskap och lång erfarenhet inom

 • Databaskonsolideringar
 • Arkitekt-roller och ledande roller vid stora applikationsmigreringar.

 UTBILDNING OCH FORTBILDNING

 • Vi erbjuder också Microsoft Certified Trainer-godkända experter som ger kurser och håller er uppdaterade inom våra affärsområden.

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer!